KAPITOLY Z NAŠÍ HISTORIE        V ÚPRAVĚ POZNÁNÍ OD ABSOLUTNIHO BOHA AUMJEHOVA

www.absolutninaturosachmat.cz/historie/

JAK VSTOUPIL DO NAŠEHO NIRVÁNSKÉHO SVĚTA ZLOČIN

Upravené poznání o NÚBIKAINOVI, o kterém se nepřesně zmiňuje v báchorce o Adamovi a Evě Bible v 1. Mojžíšové 4: 1 - 24.

Uvádíme informace n pravou míru dle ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE ABSOLUTNÍHO BOHA AUMJEHOVA HERMÉSE WITLÁVA HÁBA SOLÚTA AGAPE MELCHISEDEKA AUMDONA AUMMORDORA AILAVYOU AILAVYOU,

JE TŘEBA SI UVĚDOMIT, ŽE SE EVOLUČNĚ VYVÍJÍME JAKO DUALITA AŽ DO ÚPLNÉ INKARNACE ABSOLUTNÍHO BOŽÍHO ZÁKONA A PRÁVA.